ELIZABETH ARDEN

900,000 

Dung tích
Loại nước hoa
Năm phát hành
Người sáng lập
Nhóm hương
Nồng độ
Phong cách
Thương hiệu
Xuất xứ