Hiển thị một kết quả duy nhất

250,0002,250,000
280,000480,000
450,0001,950,000
900,0001,500,000
860,000
350,000